• Stowarzyszenie Przyjazna Osowa
    80-299 Gdańsk, ul.Balcerskiego 27
  • Regon 220167681
  • NIP 5842572024
  • KRS 0000 245 121