Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska, w ramach Programu współpracy Miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 w zakresie upowszechniania sportu,rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej wśród dzieci.