Stowarzyszenie poprzez swoje działanie dąży do wyrównywania, zwiększania perspektyw i rozszerzania szans rozwoju
społeczności Osowy i jej okolic w życiu społecznym, kulturalnym oraz gospodarczym

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę mieszkańców Osowy, ludzi, którym bliskie są sprawy naszej lokalnej społeczności.
W dniu 17 listopada 2005 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000245 121.

Pragniemy stworzyć wizję rozwoju zgodną z potrzebami i marzeniami wszystkich mieszkańców.
Swoimi działaniami będziemy dążyć do rozwoju potencjału społecznego mieszkańców bazując na nieprzeciętnych walorach naszej okolicy; lasy, dostępność jezior i łąk itp.. Pragniemy dążyć by nowe obiekty i te już istniejące były ogólnodostępne, należycie wykorzystane, by jak najlepiej świadczyły o naszej gospodarności.

Stowarzyszenie będzie współpracowało ze wszystkimi instytucjami dialogu społecznego, że szczególnym uwzględnieniem instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Osowej, a w szczególności z Radą Osiedla, Policją, miejscowymi mediami, aby wspólnie realizować projekty zmierzające do poprawy warunków życia, pracy i wypoczynku w Osowej i jej okolic.

Członkowie Stowarzyszenia są otwarci na współpracę, na nowych ludzi, nowe pomysły, nowe możliwości, także te związane z pozyskiwaniem środków unijnych. Pragną stworzyć takie warunki działalności w ramach Stowarzyszenia, aby każdy, kto przyjdzie ze swoim pomysłem na życie w Osowej miał szansę na jego realizację.

Wspólne działanie mieszkańców naszej społeczności daje szanse na wykorzystanie wielkiego potencjału twórczego środowiska Osowian.