Osowa wczoraj i dziś

Osowa wczoraj i dziś. Ocalić od zapomnienia

Nasza dzielnica, kiedyś kaszubska wieś, rozwija się bardzo intensywnie. Wielu nowych mieszkańców nie wie, jak wyglądało miejsce, na którym stoi teraz ich dom; co znajdowało się w sąsiedztwie. Jednak są wśród nich również ci, których rodziny osiedliły się tutaj bardzo dawno. Ich dziadkowie, rodzice współtworzyli to miejsce, sprawiali, że tętniło życiem.

Pragniemy ocalić wspomnienia, pamięć o dawnej Osowie!
Z inicjatywy Pana Tadeusza Littwina, radnego dzielnicy, działacza K.S. Olimpia Osowa, a przede wszystkim osoby od pokoleń związanej z tym miejscem, narodził się projekt pt. „Osowa dawniej i dziś”. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie dokumentacji zdjęciowej, pokazującej, jak wyglądało przed laty to miejsce, gdy było jeszcze wioską lub gdy powstawały pierwsze miejskie osiedla.

Akcja, którą niespełna dwa lata temu ogłosił nasz portal, doczeka się realizacji. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa przygotowuje wystawę fotograficzną „Osowa wczoraj i dziś” i zaprasza mieszkańców do jej współorganizowania.

– Naszą intencją jest zebranie i zaprezentowanie zdjęć starej Osowej, ale także Kukawki, Wysokiej czy Nowego Świata. – informuje w imieniu organizatorów Leszek Stępniak. – Ocalenie od zapomnienia świadectw wizualnych miejsc, których często już nie ma, albo zmieniły się nie do poznania. Mamy nadzieję, że będzie to rodzaj dokumentu, który unaoczni nam wszystkim, jak bardzo miejsce, w którym żyjemy uległo dynamicznym zmianom. Może dojdziemy do wniosku, że jest coś w otaczającym nas krajobrazie, co warto zachować na przyszłość, o co warto się upomnieć i zadbać.

 

o1

Zdjęcie: Z. Grabowiecki (z archiwum Osowa.com)

 

o2Zdjęcie: M. Biernat (z archiwum Osowa.com)

Z dostarczonych zdjęć zaproszeni przez Stowarzyszenie Przyjazna Osowa do współpracy kuratorzy wystawy:

  • Tadeusz Litwin – jeden z pomysłodawców tego przedsięwzięcia,
  • Małgosia Biernat – szefowa portalu Osowa.com,
  • Piotr Jarczewski – prezes Stowarzyszenia Przyjazna Osowa,
  • Dariusz Kwiatkowski – producent wystawy,

wybiorą najciekawsze prace.

Wystawa zostanie zaaranżowana w przestrzeni publicznej naszego osiedla. Fotogramy zostaną profesjonalnie wydrukowane i przygotowane do ekspozycji w takich miejscach, w których będzie możliwe spontaniczne spotkanie mieszkańców z fotografiami przy okazji codziennych zajęć – wyjścia na zakupy, do szkoły, czy na przystanek autobusowy.

– Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie starych fotografii do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Balcerskiego 23 w Osowej (kolektura Lotto) lub przesłanie ich w wersji elektronicznej na adres redakcyjny: team@osowa.com. Do zdjęć prosimy dołączyć informację o ewentualnym autorze, obiekcie, który przedstawiają i zgodę na wykorzystanie. Wszystkie dostarczone zdjęcia zostaną zeskanowane i niezwłocznie zwrócone właścicielom.

 

Wzór zgody na wykorzystanie zdjęć

 

 

 

Imię i nazwisko:

 

…………………………………………………………………….

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie kopii zdjęć, udostępnionych  przeze mnie organizatorom projektu „Osowa wczoraj i dziś”.

 

 

Gdańsk – Osowa; dn……………..

 

Podpis:………………………………….

 

 

Otwarcie wystawy planowane jest w marcu. Intencją organizatorów jest, by przedsięwzięcie miało charakter cykliczny, aby stworzyć rodzaj galerii ulicznej, gdzie w przyszłości będzie można prezentować różne tematy, może także autorskie

 

Dodaj komentarz